söndag 17 april 2011

Släkten del 2 och 3

Nu har jag läst del två och tre i bokserien "Släkten" som skildrar Sverige på 1000-talet. Mycket av de författarna skriver om har de fått hitta på själva eftersom så mycket skrivet material inte finns från den tiden. Alla delar av serien är trovärdiga och läsvärda, de rubbar inte mina cirklar eller får mig att sjunka in i Böckernasvärld men de är alla tre klart läsvärda. Något för sommaren!
Jag tycker konceptet är klart spännande att olika författare skriver i samma serie, om samma släkt. Jag skulle själv gärna vara med i sådant projekt, jag tror att det ger mycket att samarbeta kring sitt skrivande och på så sätt får både författaren och läsaren nya infallsvinklar.
Sedan tidigare är Catharina Ingelman-Sundberg en av mina favoritförfattare och kanske är det därför jag tycker att hennes tredje och avslutande del av "Släkten" flyter på bäst och är mest trovärdig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar